Välkommen till Auzone

Välkommen till Auzone

Vi är en ideell förening med syfte att öka medlemmarnas intresse och kunskaper i vin och en del andra ädla drycker. Föreningens verksamhet består huvudsakligen av att medlemmarna anordnar provningar och kurser. Föreningen startade 1986 och har idag hållit över 1 800 provningar. Vi håller provningar i stort sett varje torsdag.

Du kan läsa mer om provningarna och vinerna på vår blogg Auzine. Klicka på bilden för att komma dit.

Nygammal lokal

Vi har en ny lokal sedan 1 april, 2022. Det är en ”nygammal” lokal på Östermalmsgatan 76-78 där föreningen tidigare har huserat. Nya instruktioner för medlemmar och provningsledare finns under fliken medlemmar/Provnings-PM (endast för medlemmar).